Projekt 2

Zostanie zrealizowany w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 -2020.

Dotyczyć może:

Dalszej budowy nowych domków.

Budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Dalszego docieplenia Pawilonu.

Wymiany systemu grzejnego w Pawilonie.

Organizacji aktywnego wypoczynku dla grup zagrożonych wykluczeniem.

SAM_7449

Domek do wymiany